Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

gdybam
To miasto pachnie jak kryształ i marihuana
gdybam
gdybam
piłem melisę na uspokojenie, ale wkurwiał mnie jej smak.
— usłyszane.
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viaszydera szydera
gdybam
Jestem na głodzie dotyku, słów i marzeń.
gdybam
Nie sposób pojąć twego kształtu, bo znajdujesz się dookoła mnie. Twoja obecność wypełnia me oczy swą miłością. Poskramia me serce, to, że jesteś wszędzie.
— Moje serce bije mocno. Tys powodem. M*
Reposted frommysoul mysoul viajointskurwysyn jointskurwysyn

March 08 2018

gdybam
Moja refleksja jest taka, że ludzie są popierdoleni.
— Jakub Żulczyk
gdybam
7081 135b
Reposted fromdeszcz deszcz viaconopec conopec

February 27 2018

gdybam
Kobiety chcą aby to mężczyzna chciał i to pokazał.
— PokoLENIE IKEA - PIOTR C.
gdybam
2844 fbce
Reposted from777727772 777727772 viaszydera szydera
gdybam
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)

February 22 2018

gdybam
6771 74c4
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
6476 3e1d 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
gdybam
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
gdybam

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
gdybam
Nie chcesz zniknąć mi z pamięci...
— To już rok...
Reposted fromlottibluebell lottibluebell viajethra jethra
gdybam
5575 1b6a 500
Reposted fromnutt nutt viajethra jethra
gdybam
7034 a7e7
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajethra jethra
gdybam
3141 b255 500
Reposted fromexistential existential viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl