Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

gdybam
4258 8c58 500
Reposted frommindtrap mindtrap viapyotrus pyotrus
gdybam
To normalne jest że, wdychając powietrze
wydychasz w przestrzeń zmartwienia i presje.
— "Sentymenty w magazynie wspomnień"

April 09 2018

gdybam
0674 252e 500
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 08 2018

gdybam
gdybam
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
gdybam
6553 b647 500
Reposted fromuoun uoun viacompletelydifferent completelydifferent
gdybam
1506 dbf5
Reposted fromsarazation sarazation viaszydera szydera
gdybam
Przez życie w duecie, 
a na jednym bilecie.
— LAO CHE
Reposted fromsoko soko viapyotrus pyotrus

April 03 2018

gdybam
Nie robię niczego na siłę. Nie będę z tym, kto mnie nie chce, i tam, gdzie mnie nie chcą.
— Krzysztof Kolberger
gdybam
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
gdybam
8638 3806
 [917 dni miłości]
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
gdybam
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
gdybam
Trzy sekundy to niewiele czasu, ale kiedy patrzy się komuś prosto w oczy, wystarczą, by złożyć niemą obietnicę.
— Renée Carlino - "Zanim zostaliśmy nieznajomymi"
gdybam
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viajethra jethra
gdybam
Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viajethra jethra
gdybam
9841 e1ff
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viajethra jethra

April 02 2018

gdybam
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viascorpix scorpix
gdybam
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— Dorota Masłowska
Reposted frompasazerka pasazerka viascorpix scorpix
gdybam
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viascorpix scorpix
gdybam
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl