Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2017

gdybam
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaconopec conopec
gdybam
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
8144 f72c

✨✌🏻

Reposted fromKiro Kiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
3691 dce5 500
Reposted fromdivi divi viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
Klucz do dobrego życia: jeśli nie masz zamiaru rozmawiać o czymś w ciągu ostatniej godziny swojego życia, nie czyń z tego głównej życiowej wartości.
— RICHARD CARLSON
Reposted frommhsa mhsa viamyszkaminnie myszkaminnie

October 10 2017

gdybam
9842 fd88 500
Reposted fromboanoite boanoite viajethra jethra

October 07 2017

gdybam
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz.
— Sara
gdybam
Twoje wnętrze
- kiedyś wydawało mi się, że je znam.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
gdybam
1256 bcbc 500
Reposted fromtrustworthy trustworthy viascorpix scorpix
gdybam
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam

A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie? Pierwszy lub kolejny raz? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.

— Janusz Leon Wiśniewski
gdybam
Reposted fromFlau Flau viaC10H12N2O C10H12N2O
gdybam
3550 024d 500
gdybam
2449 c3ea 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie

September 29 2017

gdybam
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
6052 55d8
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
6055 6a18 500
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

September 12 2017

gdybam
Nie da się wrócić do przeszłości. Nie da się naprawić tego, co zostało zniszczone. Ale można iść naprzód. Liczy się każdy krok. Każdy jest ważny.
— J.D. Robb – Świadek śmierci
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
gdybam
Drogi prawdziwej miłości nigdy nie są proste.
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl