Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

gdybam

Przy Tobie
jak woda zmieniam 
stany skupienia
przeważnie
nie mogąc skupić się 
w ogóle.

~"Sparaliżuj mnie oddechem"

Reposted fromUndomiel Undomiel viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
Mam już taki charakter, że aby coś zrozumieć, muszę najpierw spróbować to zepsuć.
— Haruki Murakami
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viascorpix scorpix
gdybam
Z niektórych tragedii nie potrafimy się do końca otrząsnąć, ale ponieważ musimy żyć dalej, więc żyjemy. Część mnie jakby umarła, została zdruzgotana. Przeszłość wciąż mnie dusiła, ale miałam szczęście otaczać się ludźmi, którzy nie pozwolili mi zatonąć.
— Guillaume Musso
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera

August 15 2017

gdybam
gdybam
Czasem chciałbym umieć latać, gdy ta pustka za mną chodzi
Stoję sam na końcu świata.
— Quebonafide-Między słowami
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
gdybam
gdybam
Depresja - gdy potrafisz oddychać, ale nie potrafisz żyć.
Reposted fromscorpix scorpix
gdybam
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Wino to już całkiem inna historia.
— Barbra Streisand
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajethra jethra
gdybam
On pytał o wszystko. Naprawdę tak, jak dziecko, które ma prawo pytać. Chciał wiedzieć.
— J.L. Wiśniewski, "S@motność w sieci"
Reposted fromskrzacik skrzacik viajethra jethra
3871 f55b 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajethra jethra
gdybam
Miał ochotę wyjść ze swego życia tak, jak się wychodzi z domu na ulicę.
— Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromunr-eal unr-eal viajethra jethra

August 13 2017

gdybam
4900 8c28
no.
Reposted fromdoedeer doedeer viaszydera szydera
gdybam
I CHOĆ NIE UMIESZ STRZELAĆ, TO STRZELISZ MU W SKROŃ
— Pezet
gdybam
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera

August 12 2017

gdybam
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaszydera szydera
gdybam
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
gdybam
 Jesteś dzielną kobietą, ale równocześnie jesteś także na pół dzieckiem.
— Leopold Sacher-Masoch
gdybam
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl