Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2017

gdybam

Wszystko bardzo przeżywam. Jak nie mam swoich zmartwień, biorę na siebie czyjeś, jak nie mam czyichś, to martwię się o cały świat.

— Wacława Myśliwska
gdybam
4226 ccb6 500
wielbię, Was dłonie!
Reposted frombanitka banitka viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 27 2017

gdybam
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
gdybam
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viaszydera szydera

November 26 2017

gdybam
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
gdybam
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
Reposted fromlittlepleasure littlepleasure viaszydera szydera

November 14 2017

Nie muszę patrzeć ci w oczy żeby wiedzieć, że coś nie gra.
— Miuosh - “Pluję na to” (via polski-rap-cytaty)
Reposted fromsoplica soplica viajethra jethra
3906 f955
Reposted fromcourtney97 courtney97 viajethra jethra
gdybam
Tylko ty, wiesz jak ukoić złość Tylko ty, znasz dotyk moich rąk Tylko ty, kminisz mój chory lot Tylko ty, znasz każdą z moich trosk Tylko ty, chodzisz w moich ciuchach Tylko ty, wiesz czego lubię słuchać Tylko ty, nie topisz mnie w wyrzutach Tylko ty, potrafisz mi zaufać Tylko z tobą budzę się, zasypiam Nudzę się, mam przypał, po wódzie i spliffach Na domówie, w tłumie czy na pustych ulicach Kiedy wszystko mnie przytłacza, z tobą uczę się oddychać Wracam z trasy i wiem co mnie czeka Wiesz jak sprawić, że nie myślę o innych kobietach Oglądamy razem stare zdjęcia... Szybko zasypiasz w moich objęciach W nocy odpalamy razem peta Widok na KRK z piątego piętra Patrzę na księżyc, jest znowu pełnia Mówisz na ucho, że to pełnia szczęścia

— PlanBe - Dobranoc
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
9967 4504 500
Reposted frombrumous brumous viaszydera szydera
gdybam
I znów no - jeśli wszystko stracone to nie ma nic do stracenia. 
Reposted fromyanek yanek viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 07 2017

6831 20fe 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viajethra jethra
gdybam
gdybam
Tylko mnie nie zawiedź. Zawiodłam się już tyle razy, że w moje serce nie ma już gdzie wbić noża.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajethra jethra
gdybam
Człowiek, który jest zdradzony, opuszczony, zawsze ma poczucie, że jest gorszy z jakiegoś powodu.
— Janina Ochojska-Okońska
Reposted fromimpulsivee impulsivee viajethra jethra
gdybam
6693 0cb3
Reposted fromnoone97 noone97 viajethra jethra
gdybam
Codzienność to nie pierdolony koncert życzeń... 
— Que

October 12 2017

gdybam
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaconopec conopec
gdybam
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viamyszkaminnie myszkaminnie
8144 f72c

✨✌🏻

Reposted fromKiro Kiro viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl