Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

gdybam
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
gdybam
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
gdybam
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viajethra jethra
gdybam
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viajethra jethra

July 16 2017

gdybam
gdybam
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

July 10 2017

gdybam
1575 f8e7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viabrzask brzask
gdybam
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted fromrefuge refuge viaZlaKobieta ZlaKobieta
7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
gdybam
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viajethra jethra
gdybam
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
gdybam
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viajethra jethra
gdybam
Zamknij oczy i wyobraź sobie szczęście. Co widzisz? Trzymasz kogoś za rękę?
— Sokół
Reposted fromplayinglove playinglove viajethra jethra
gdybam

Robiąc po trochu każdego dnia możesz osiągnąć wiele.

Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajethra jethra
gdybam
2580 8141
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viajethra jethra
gdybam
7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajethra jethra
gdybam
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viakookinkid kookinkid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl