Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

gdybam
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje.
Reposted fromataszka ataszka viaorientalnazupa orientalnazupa

August 08 2017

gdybam
wybaczam Ci. I życzę Ci dobrze. 
Reposted fromorientalnazupa orientalnazupa
gdybam
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
gdybam
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viaorientalnazupa orientalnazupa
gdybam

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

July 21 2017

gdybam
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
gdybam
Chcę tej sierpniowej beztroski i Ciebie przy boku
— dajcie szybciej wakacje
gdybam
2391 f7a6
Reposted fromdailylife dailylife viajethra jethra
gdybam
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
— true
Reposted fromoutoflove outoflove viajethra jethra

July 16 2017

gdybam
gdybam
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!

July 10 2017

gdybam
1575 f8e7
gdybam
Dam się poznać w całości jedynie komuś, kto będzie tego pragnął z całych sił.
Reposted frompassionative passionative viaZlaKobieta ZlaKobieta
7677 0aaa
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
gdybam
Są ludzie, którzy mają w zwyczaju uśmiechać się przesadnie, kiedy zbiera im się na płacz.
— Carlos Ruiz Zafón - Więzień Nieba
7009 fd98
Reposted fromcocokashico cocokashico viajethra jethra
gdybam
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
gdybam
0852 c01c
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl