Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

gdybam
1712 c719 500
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
gdybam
Jesteśmy sami nawet gdy kochamy i kochają nas i tak prędzej czy później zaczyna przerażać ich ten chaos w nas.
— Bisz - Bezpańskie Psy
Reposted fromdeviate deviate viascorpix scorpix
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viaszydera szydera
gdybam
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaszydera szydera
gdybam
6269 7c8e 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
gdybam
Nie piłem, a jeśli, to mało,
Żyłem i żyć mi się chciało.
Byłem zwykłym przechodniem.
Mało wiedziałem o świecie i sobie.
— Pezet-Byłem
gdybam
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
gdybam
2999 9535
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix

May 16 2019

gdybam
Wysiadam z tej karuzeli, mam dosyć życia. Tego, że wszystko jest ustawione, zanim zdążysz w ogóle przystąpić do gry.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

May 06 2019

gdybam
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi viajointskurwysyn jointskurwysyn
gdybam
5470 ce29
It's not easy being green.
gdybam
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaweruskowa weruskowa
gdybam

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
gdybam
gdybam
    (…)Chciałbym mieć kobietę, z którą bym się mógł wygłupiać. Kobietę kumpla, z którą szedłbym przez życie, robiąc sobie jaja. Taka łajdacka para- to mój ideał. Ale niewiele znam takich kobiet i są zajęte. A inne? Po pół godziny mam ich dosyć. A co dopiero, żeby któraś została do rana?
     
— Marek Raczkowski
Reposted frompiepszoty piepszoty viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
9551 af51 500
Reposted fromsoftboi softboi viamyszkaminnie myszkaminnie

April 27 2019

gdybam
5881 830e
Reposted fromxawery xawery viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
7405 7a5d 500
Reposted fromgrobson grobson viaconopec conopec
gdybam
gdybam

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl