Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2019

gdybam
Nie zapominaj o ludziach, że mają grypę, imieniny, małe kłopoty nudne historyjki do opowiedzenia przez telefon. Nie zapominaj, chociaż oni też nie mają czasu. I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora "Memento"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaweruskowa weruskowa
gdybam
Sponsored post
feedback2020-admin

March 05 2019

gdybam
Mam wszystkie ludzkie ułomności, a jednak wszystko, co ludzie robią, wydaje mi się niezrozumiałe.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972"
Reposted fromwiecznosci wiecznosci viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
Reposted fromniente niente viamyszkaminnie myszkaminnie
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viaweruskowa weruskowa
gdybam
3429 9815 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaweruskowa weruskowa
gdybam
Czy chcesz zamieszkać na wyspie, pewnego dnia i ze mną?
To wystarczy że powiesz tak.
Bierz kapelusz jedźmy stąd, zdążymy na prom.
On zabierze nas na Kubę, zaraz po ślubie
Jeśli chcesz.
Jak widzisz ja już wiem
— Bitamina - Pytanie do niej
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaweruskowa weruskowa
gdybam
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense viapyotrus pyotrus
gdybam
9970 a54f
Reposted frompanizwasem panizwasem viapyotrus pyotrus
gdybam
3403 3f78 500
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny viapyotrus pyotrus

February 26 2019

gdybam
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viamyszkaminnie myszkaminnie
gdybam
1657 0ae0 500
Reposted fromtogether-forever together-forever viascorpix scorpix

February 13 2019

gdybam
4764 3cf7
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viaambivalence ambivalence
gdybam
gdybam

Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.

— Charles Bukowski
gdybam
gdybam
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaweruskowa weruskowa
gdybam
Śniło mi się, że przyszłaś. Toteż siedzę i czekam tu na ciebie. Czekam, że może wraz z tobą łagodność spłynie na me serce, spokój na moje myśli, zapomnienie na pamięć.
— Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...